Uw Project              
    Doel van uw aankoop?            
   
           
Wij zijn u met het regelen van een hypotheek voor een hoofdwoning graag van dienst als u uw huidige bron van inkomen blijft behouden
               
    Fase in het koopproces            
   
           
Als u het Compromis de Vente reeds heeft ondertekend, kunnen wij u niet meer van dienst zijn.
               
    Type aan te kopen woning            
   
           
Met dit project kunnen wij u niet van dienst zijn.
               
    Specifieke locatie aan te kopen woning?            
               
                 
    Gegevens            
    Uw leeftijd            
    Leeftijd van uw partner            
               
                 
    Bron van uw inkomen - maak keuze            
   
           
                 
    Bron inkomen van uw partner - maak keuze            
   
           
                 
    Heeft u actuele huurinkomsten?            
    Actuele huurinkomsten privé
           
                 
     Inkomen uit loondienst             
    Type arbeidscontract - maak keuze:            
   
           
    Bruto inkomen per jaar            
             
    Variabel inkomen (bonus) gemiddeld 3 jaar            
             
Variabel inkomen (bonus) vorig jaar
             
     Inkomen loondienst belast buiten NL            
               
   
           
    Valuta? - alleen vermelde valuta mogelijk            
   
           
    Netto inkomen per maand            
               
    Plus vakantie-geld?
           
    Plus 13e maand?
           
    Plus 14e maand?
           
    Variabel inkomen (bonus) gemiddeld 3 jaar netto            
               
Variabel inkomen vorig jaar netto
               
     Inkomen salaris uit B.V.            
    Bruto salaris gemiddeld laatste 2 jaar            
             
    Dividend, bruto - gemiddeld laatste 2 jaar            
             
    Dividend, bruto - afgelopen jaar            
             
     Winst uit eenmanszaak            
    Winst uit eenmanszaak - gemiddeld laatste 2 jaar            
             
     Pensioen, exclusief A.O.W. - reeds uitkerend            
    Ouderdoms- of nabestaandenpensioen, AOW - bruto per jaar            
             
     Inkomen uit loondienst - partner            
    Type arbeidscontract -maak keuze:            
   
           
    Bruto inkomen partner per jaar            
             
    Variabel inkomen (bonus) gemiddeld 2 jaar            
             
Variabel inkomen (b0nus) vorig jaar
             
     Inkomen loondienst belast buiten NL - partner            
Type arbeidscontract? -maak keuze
   
           
    Valuta? - alleen vermelde valuta mogelijk            
   
           
    Netto inkomen per maand            
               
    Plus vakantiegeld?
           
    Plus 13e maand?
           
    Plus 14e maand?
           
    Variabel inkomen (bonus) gemiddeld 3 jaar netto            
               
Variabel inkomen vorig jaar
             
     Inkomen salaris uit B.V. - partner            
    Bruto salaris gemiddeld laatste 2 jaar            
             
    Dividend, bruto - gemiddeld laatste 2 jaar            
             
    Dividend, bruto, afgelopen jaar            
             
     Winst uit eenmanszaak - partner            
    Winst uit eenmaanszaak - gemiddeld laatste 2 jaar            
             
     Pensioen - reeds uitkerend exclusief AOW  - partner            
    Ouderdoms- of nabestaandenpensioen, AOW - bruto per jaar            
             
     Huurinkomsten - privé             
    Actuele huurinkomsten per maand             
             
    Bruto hypotheeklasten huurpand(en) per maand            
             
     Financiële lasten            
    Bruto woonlasten per maand (huur/hypotheek)            
             
    Overige financiële lasten leningen, lease, alimentatie per maand            
             
    Maximale hypotheek op basis van uw inkomen:              
                 
             
               
    Koopprijs            
               
Makelaarskosten
               
               
%  
           
             
    Maximale hypotheek o.b.v. inkomen en koopprijs            
               
    Indicatie benodigde eigen middelen              
                 
  Vraag hieronder uw offerte of berekening aan met een opgave van uw maandlasten, de rente en een specificatie van de benodigde eigen middelen:            
    Berekening of offerte aanvragen            
    Stuur mij een hypotheekberekening
           
    Stuur mij een offerte, ik heb een huis op 't oog
           
    Neem contact met mij op
           
    Ik wil een afspraak maken
           
    Ik wil maximaal financieren (70% vd koopprijs)
           
    Hoogte gewenste hypotheek (vanaf EUR 100.000)            
    Ik wil maximaal eigen geld inleggen:            
             
    Ik heb / mijn partner heeft een B.V.*            
   
           
    Uw naam*            
               
    Dhr/mevr*            
   
           
    Telefoonnummer *            
               
    Ik ben het best bereikbaar            
   
           
    Email-adres*              
               
Aanvullende informatie - bericht
               
                   
  Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Het betreft een indicatie.